WGBO

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

 

Deze wet is van belang voor iedereen die met geneeskundige zorg te maken heeft. De Wet regelt de rechten en plichten van patiënten/cliënten.

Zo staat in deze wet dat patiënten/cliënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

 

Rechten en plichten patiënten/cliënten

 

Een patiënt/cliënt heeft de verplichting om de zorgverlener zo goed mogelijk te informeren en verleent medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening en moet hulpverlener of zorginstelling betalen.

 

1 januari 2020 is de WGBO gewijzigd, hierdoor is de positie van de patiënt verder versterkt:

  • de bewaartermijn van het medisch dossier is verlengd naar 20 jaar

  • zorgverleners uitgebreider moeten voorlichten, bijvoorbeeld ook over niet behandelen of behandelen door een andere zorgverlener. Dit helpt de patiënt/cliënt om samen met de zorgverlener tot een goede beslissing te komen over een behandeling

  • het moet duidelijker worden wanneer nabestaanden het medisch dossier van een overledene mogen inzien

 

Uitgebreidere informatie hierover kun je lezen op de website van  rijksoverheid.nl