De drammer, de criticus, de controleur, het innerlijk kind, de puber, de denker zijn zo een aantal  ikken. Iedere sub heeft een eigen gedrag, wensen, gevoelens en bewustzijn. In de Voice-Dialogue subpersoonlijkheden genoemd.

Ieder deel van de persoonlijkheid  is uniek, in ons vroege leven, vaak in onze jeugd zijn deze ikken ontstaan. Wanneer een kind merkt dat  bepaalde gedrag-of gedachtepatronen meer gewaardeerd worden of opleveren zal het bepaalde kanten sterker gaan ontwikkelen, andere ikken worden ontkent, genegeerd of zelfs verstoten.

Er is dan sprake van een verstoorde balans door een dominante subpersoonlijkheid. 
Door b.v. een onderdrukte sub en stem te geven ontstaat er vrijheid.